Piloottest ter plaatse

 • DE JUISTE INFORMATIE RECHSTREEKS TER PLAATSE VERKRIJGEN
       Geologie / verontreinigende stoffen en concentraties
       Invloedstraal van de injectie
       Prestaties van de reactie en absorberend vermogen van de bodem
       Parameters voor injectie (dosering en formule)

 • AFMETINGEN OPTIMALISEREN - FINANCIËLE VOORSPELBAARHEID (FULL-SCALE)

 

Biorem 100x100
 • Optie - Ontwerp Barrière – Haalbaarheidstest

 

 

ISCO 100x100
 • Specifieke mobiele uitrusting
       Lage kostprijs
       Snelheid en flexibiliteit
 • Een bevoegd ingenieur van Geo-Cleanse International ter plaatse
 • Doeltreffende behandelingsfase

 

ERH 100x100
 • Niet voorgeschreven - Op verzoek van de klant